تماس با ما

پیام شما می تواند شروع یک مکالمه سازنده و صمیمی باشد. 

  دُنا آفرین فدک

  تهران، میدان راه آهن،خیابان شوش غربی،خ رجایی شمال، روبروی باربری جهانگیر، ورودی               شماره ۳ کارخانجات راه آهن،                  کترینگ دنا

  ۰۲۱۵۸۷۴۲

  info@donameal.com

               CV@donameal.com

  امورسهامداران