تماس با ما

 
پیام شما می تواند شروع یک مکالمه سازنده و صمیمی باشد. 
[contact-form-7 id="27" title="Contact Form"]

نشانی دُنا آفرین فدک

تهران، میدان راه آهن، خیابان شوش غربی، خ رجایی شمال،  روبروی باربری جهانگیر، ورودی              شماره ۳ کارخانجات راه آهن،                  کترینگ دنا

۰۲۱۵۸۷۴۲

info@donameal.com

             CV@donameal.com

امورسهامداران

دریافت منوی کترینگ دنا

جهت دانلود منو لطفا فرم زیر را پر کنید